วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

 14 พ.ย 2560    2,420 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาสังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการสังคมศาสตร์/พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลกร วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 045-244754

ประกาศรับสมัคร