วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 12 เม.ย 2562    2,567 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 บาท (ปวส.บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2395-3935

ประกาศรับสมัคร