วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

 5 ก.พ 2562    2,784 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า (อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5482-1567

ประกาศรับสมัคร