วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

 10 พ.ค 2562    1,779 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ที่ ก.พ. รับรองแล้วใน สาขาอาหารและโภชนาการ โภชนาการชุมชน โภชนบำบัด โภชนวิทยา เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร ธุรกิจอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและบริการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร