วิทยาลัยสารพัดช่างตราด รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

 7 เม.ย 2562    2,409 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
3.นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตั้งแต่วันที่ 9-26 เมษายน 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร