วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน(แม่บ้าน)

 12 เม.ย 2562    1,733 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน(แม่บ้าน) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง: คนงาน(แม่บ้าน) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  6700 บาท + ค่าครองชีพ 1000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6

ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7741-9322

ประกาศรับสมัคร