วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 5 มี.ค 2562    3,339 ครั้ง

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท วุฒิปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เอกสารสอนภาษาอังกฤษ (มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี)

2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
ค่าจ้าง 310 บาท/วัน วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พระพุทธศาสนา การบัญชี การเงินและการเศรษฐศาสตร์การคลัง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562 โทร.0-5356-3163

ประกาศรับสมัคร