วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3 เม.ย 2562    3,215 ครั้ง

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ศูนย์ส่งเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562 สอบถามโทร.0-2576-6267

ประกาศรับสมัคร