วิทยาลัยมหาดไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

 4 ก.พ 2562    2,975 ครั้ง

วิทยาลัยมหาดไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล
1. บรรณารักษ์ (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 14500 บาท
- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

2. คนสวน 2 อัตรา เงินเดือน 9500 บาท
-  ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครได้ที่  วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร
หรือ ยื่นเอกสารใบสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) : thip1moi@gmail.com
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร