วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 12 ก.ย 2562    6,133 ครั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 22 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท (ป.ตรีทางคอมพิวเตอร์)
2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
3. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน: 9,400 บาท (ปวช. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาไฟฟ้า การก่อสร้าง โยธา)
4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน: 10,840 บาท (ปวท. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5312-1121 ต่อ 137

ประกาศรับสมัคร