วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 2 มิ.ย 2562    2,532 ครั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส.ขึ้นไป
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร