วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 13 มี.ค 2561    4,147 ครั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8146 บาท + ค่าครองชีพ 1500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7431-1890 ถึง 1 และ 0-7431-2562

ประกาศรับสมัคร