วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 10 มี.ค 2562    1,600 ครั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาโททุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิชาการ
ชื่อตำแหน่ง: จ้างดำเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 1 อัตรา เงินเดือน 15,500 บาท
- วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 ห้อง 3307 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 11-20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-8241 ถึง 2 ต่อ 3307

ประกาศรับสมัคร