วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

 13 มิ.ย 2561    3,397 ครั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-29 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหาร
1. จ้างดำเนินงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและบัญชี

2. จ้างดำเนินงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- วุฒิปวส. สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและบัญชี

3. จ้างดำเนินงานการจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 ห้อง 3307 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 13-29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-8241 ถึง 2 ต่อ 3307

 ประกาศรับสมัคร