วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาประมง

 8 ก.พ 2562    4,919 ครั้ง

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาประมง จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ กพ. รับรองแล้วในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (คุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา ได้แก่ การจัดการประมง/ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ /ชีววิทยาประมง/ วิทยาศาสตร์ทางทะเล/ วิทยาศาสตร์การประมง/ เทคโนโลยีการประมง/ การประมง /การจัดการทรัพยากรทางทะเล/ เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล /วาริชศาสตร์/ เทคโนโลยีทางทะเล /ชีววิทยาทางทะเลและการประมง/ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ /เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ /วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตทางน้ำ)/ ประมง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร