วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3 พ.ย 2561    3,012 ครั้ง

วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และงานโสตฯ)  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานสารบรรณและบุคลากร วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร