วิทยาลัยนาฏศิลป รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 44 อัตรา

 16 ต.ค 2561    7,362 ครั้ง

วิทยาลัยนาฏศิลป รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-19 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. ครูอัตราจ้าง ทัศนศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. ครูอัตราจ้าง สุขศึกษา/พลศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
5. ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
6. ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
7. ครูอัตราจ้าง การสอนโขนยักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
7.1 ครูอัตราจ้าง การสอนโขนลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
8. ครูอัตราจ้าง การสอนละครพระ 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
8.1 ครูอัตราจ้าง การสอนละครนาง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
9. ครูอัตราจ้าง การสอนคีตศิลป์ไทย (ช) 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
9.1. ครูอัตราจ้าง การสอนคีตศิลป์ไทย (ญ) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
10. ครูอัตราจ้าง การสอนชออู้,ขลุ่ย 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
10.1 ครูอัตราจ้าง การสอนชออู้ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
10.2 ครูอัตราจ้าง การสอนจะเข้ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
11. ครูอัตราจ้าง การสอนฆ้องวงเล็ก 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
12. ครูอัตราจ้าง การสอนเครื่องหนัง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
12.1 ครูอัตราจ้าง การสอนคลาสสิกเพอคัสชั่น 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
12.2 ครูอัตราจ้าง การสอนดับเบิล เบส 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
12.3 ครูอัตราจ้าง การสอนไวโอลิน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
12.4 ครูอัตราจ้าง การสอนคาริเน็ท 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
12.5 ครูอัตราจ้าง การสอนโอโบ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
12.6 ครูอัตราจ้าง การสอนแซกโซโฟน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
12.7 ครูอัตราจ้าง การสอนทรัมเป็ต 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
12.8 ครูอัตราจ้าง การสอนเฟนฮอร์น 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท
12.9 ครูอัตราจ้าง การสอนทรอมโบน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
12.10 ครูอัตราจ้าง การสอนเปียโน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
13. ครูอัตราจ้าง การสอนคีตศิลป์สากล 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
14.ครูอัตราจ้าง การสอนนาฏศิลป์สากล 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
14.1 ครูอัตราจ้าง การสอนนาฏศิลป์สากล 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเรียนสามัญ ชั้น 2 วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา) ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 ในวันเวลาราชการ  โทร.02-4821313

ประกาศรับสมัคร