วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

 31 ต.ค 2561    3,341 ครั้ง

วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างอัตราเหมาจ่าย
1. ครูสอนสังคมศึกษา คุณสมบัติวุฒิปริญญาตรี คุรุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู
 2. ครูสอนภาษาไทย คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี คุรุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. ครูสอนคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีใบประกอบวิชาชีพครู

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ห้องสำนักงานอำนวยการ อาคารหอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.043-811317

ประกาศรับสมัคร