วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป

 8 ม.ค 2562    2,478 ครั้ง

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 1อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. หากมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการ ทุกวันทำการ
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 25621 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 โทร. 0 2259 2343

ประกาศรับสมัคร