วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 15 พ.ค 2561    8,264 ครั้ง

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 15-25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร