วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน

 9 ส.ค 2561    3,125 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-23 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7,670 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) สาขา การบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.  มีความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรมทางการบัญชีและการเงิน
3. สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาราชการ  หรือตามที่สถานศึกษากำหนด
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8-23 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ โทร.0-5377-4587

ประกาศรับสมัคร