วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 6 พ.ย 2561    4,878 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส.หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร