วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 30 พ.ค 2562    1,332 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีการศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-งานอาคารสถานที่  จำนวน 1 อัตรา
- จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาก่อสร้าง
หมายเหตุ ครูพิเศษสอน = ครูอัตราจ้าง
- ตำแหน่งครูพิเศษสอน มีรายได้เพิ่มจากค่าปฏิบัติงานสอนเกินภาระงาน  ประมาณเดือนละ 7,680 บาท และเมื่อผ่านการทดลองงาน 1 เดือน ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ มีรายได้เสริมจากการปฏิบัติหน้าที่ธุรการนอกเวลาราชการ  ประมาณเดือนละ 2,200 บาท และเมื่อผ่านการทดลองงาน 1 เดือน ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องงานบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2562ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร