วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

 14 มี.ค 2562    2,736 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร