วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

 9 ก.ค 2562    1,006 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน หลักสูตร 4 ปี 9000 บาท หลักสูตร 5 ปี 9640 บาท มีค่าครองชีพและค่าสอนนอกเวลา
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5334-6819

ประกาศรับสมัคร