วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

 1 ส.ค 2562    2,203 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 8-23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร