วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 8 ก.ค 2562    2,775 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมือ 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิ ปวส.  หรือสูงกว่า สาขางานเลขานุการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิ ปวส.  หรือสูงกว่า สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7537-8612

ประกาศรับสมัคร