วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 4 อัตรา

 11 ต.ค 2560    2,653 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ศึกษาได้) จำนวน 1 อัตรา
2.  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลกร วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร