วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

 8 พ.ค 2562    2,461 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
1. .ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2. .ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาการโรงแรม จำนวน  1  อัตรา
3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน  1  อัตรา
4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน  1  อัตรา
5.ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน  1  อัตรา
6.ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน  1  อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2562
(เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติมโทร 076-455085

ประกาศรับสมัคร