วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

 8 ก.ค 2562    3,046 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาเขียนแบบเครื่องกล อุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ) เครื่องมือกล เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องมือกล  วิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการการผลิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างกลโรงงาน) อุตสาหกรรมศิลป์ (การผลิต)  อุตสาหกรรมศิลป์ (เครื่องมือกล) เทคโนโลยีการผลิต  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการอุตสาหการและระบบการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต) การจัดการการผลิต เทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร