วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 5 ก.ค 2562    2,484 ครั้ง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการเภสัชกรรม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า ทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4322-1770 ต่อ 164

ประกาศรับสมัคร