วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

 11 ม.ค 2561    1,634 ครั้ง

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน: 17,060.- บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 สอบถามโทร.0-3487-0708 หรือ.0-3487-0709
(สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร