วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานสายบริการ 2 อัตรา

 9 มี.ค 2562    1,600 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานสายบริการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสายบริการ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ปริญญาตรีสาขาการบัญชี, การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน (สอบถาม)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2562 ในวันราชการ โทร.0-2655-3700

ประกาศรับสมัคร