วอศ.มหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 9 มิ.ย 2562    2,515 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7460 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส.ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคนิคคอมพิวเตอร์/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร