วษท.อุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

 28 ก.พ 2562    4,109 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-14 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  ตั้งแต่วันที่ 7-14 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร