วพบ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 4 มี.ค 2562    2,244 ครั้ง

วพบ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3553-5250 ถึง 5 ต่อ 5102

ประกาศรับสมัคร