วพบ.ตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

 13 มิ.ย 2561    4,323 ครั้ง

วพบ.ตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-7521-1298

ประกาศรับสมัคร