วท.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

 5 มี.ค 2562    2,909 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ(การบัญชี) การจัดการทั่วไป(การบัญชี) เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2323-9009

ประกาศรับสมัคร