รร.สุรธรรมพิทักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

 1 มี.ค 2562    3,235 ครั้ง

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8,700 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวส.ขึ้นไป (ปริญญาตรีได้)

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2562 ในเวลาราชการ โทร.0-4435-7990 ต่อ 114

ประกาศรับสมัคร