รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

 30 พ.ค 2562    3,333 ครั้ง

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ด้านช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 7-13 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 7520 1236

ประกาศรับสมัคร