รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 10 ส.ค 2561    2,786 ครั้ง

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 500 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 8-17 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5391-0617

ประกาศรับสมัคร