รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

 13 ก.ย 2561    4,005 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-27 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
- มีความรู้ความสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 19-27 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร