รพ.สต.บางเลน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

 15 พ.ค 2562    1,141 ครั้ง

รพ.สต.บางเลน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่รพ.สต.บางเลน โทร.0-29215480 หรือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2921-4420 ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร