รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 31 พ.ค 2562    2,741 ครั้ง

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)
2. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)
3. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 10-20 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร