รพ.ประสาท เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 10 มิ.ย 2562    7,023 ครั้ง

โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาสังคมศาสตร์ บริหารธุริจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการจัดการ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารคาร 1 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครงาน สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ โทร.053-920200 ต่อ 225

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร