รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 15 พ.ค 2561    8,480 ครั้ง

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,430 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ้มภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4229-5760 ต่อ 101 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

ประกาศรับสมัคร