รพสต.บ้านพรุ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ IT

 3 มี.ค 2562    2,637 ครั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลบ้านพรุ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ IT 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินบำรุง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ IT (จ้างในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการของรพสต.)จำนวน  1  ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุ 21- 30 ปี
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส)ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
มีความรู้เกี่ยวกับการการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมword,  excel  , power pointเป็นอย่างดี*  การ Backup ด้วยวิธีการต่าง ๆ
งานเกี่ยวข้องกับ IT และ Network LAN หากมีความรู้เกี่ยวกับติดตั้งwindow  , sofewarหรือซ่อมคอมพิวเติอร์ หรือเขียนปรแกรมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ภูมิลำเนาในตำบลบ้านพรุ, ตำบลพะตง  หรือตำบลใกล้เคียง
สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาราชการได้
นิสัยเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน   อดทน  มีความประพฤติดี ขยันซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ

หลักฐานการับสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ   1  ฉบับ
3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6  เดือน  จำนวน  1 ฉบับ
4. .สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปวส ขึ้นไปจำนวน  1  ฉบับ

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ   , คีย์ข้อมูลระบบโปรแกรมJHcisดูแลระบบแลนด์ระบบข้อมูลของรพสต.ซ่อมและแก้ไขปัญหาระบบNetwork LAN ได้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นทำหนังสือราชการ พิมพ์งานเอกสาร ทำนำเสนอpower point  ฯลฯ ทุกงาน จนทจะสอนงานให้

อัตราเงินเดือน  8,146 บาท/เดือนทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และหากมีเวรวันหยุดมีค่าล่วงเวลาเวรวันหยุดเดือนละประมาณ 1,728  บาท รวมเงินรายได้ 9,874 บาท 

สถานที่รับสมัคร
ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  2562-  วันที่   8 มีนาคม  2562  เว้นวันหยุดราชการ   ติดต่อ  โทร.  074-536393 ,0835145640
ข้อสอบ  เกี่ยวข้องกับระบบIT  และ MSQL 

การประกาศ วัน  เวลา  สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่  11  มีนาคม  2562
สอบคัดเลือก ข้อเขียนเวลา 09.00-10.00  น สอบปฏิบัติ 10.00-12.00  น.  สอบสัมภาษณ์13.00-15.00  น.ในวันที่  12 มีนาคม  2562 
 ประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่  13  มีนาคม  2562   รายงานตัว เริ่มทดลองปฎิบัติงานวันที่ 14 มีนาคม  2562
สวัสดิการ  มีบ้านพักให้ , มีWIFI  ความเร็วสูง ฟรี  


ประกาศรับสมัคร