ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 31 ม.ค 2562    4,885 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท
- ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4422-4065

ประกาศรับสมัคร