ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 25 ก.ค 2562    4,955 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป-318)
สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี
อัตราเงินเดือน: 17400บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี ทางด้านพาณิชยศาสตร์ การเงิน การบัญชี การธนาคาร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2562 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4422-4065

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร