ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1 พ.ย 2561    5,252 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา  เงินเดือน: 17400 บาท
ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และสถิติ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4422-4065

ประกาศรับสมัคร